Loading 0%

Bortzirietako Hondakinen Mankomunitatea etengabe ari da lanean bere zerbitzuak hobetzeko eta gaikako bilketa eta birziklapena bultzatzeko. Legediak bete beharreko zenbait helburu ezartzen ditu, beraz, Mankomunitatearen eta bertako bizilagunen artean ahalegin bateratua egiten jarraitu behar dugu, helburu horiek lortzen saiatzeko. Helburu horietako batzuk honako hauek dira:

PREBENTZIOA

2025 urterako hondakinen sorrera

%13

murriztea,

2010ean sortutakoekin alderatuta

2030 urterako hondakinen sorrera

%15

murriztea,

2010ean sortutakoekin alderatuta

BERRERABILPENERAKO PRESTAKETA, BIRZIKLAPENA ETA BALORIZAZIOA

2025

urterako

%55

pisuan

2030

urterako

%60

pisuan

2035

urterako

%65

pisuan

BORTZIRIETAKO BILKETA DATUAK

2022. urteko joera ona da. Bortzirietan hondakin gehiago bereizten dira nahasita biltzen direnak baino. Bestalde, Bortzirietan bereizitako hondakinen batezbestekoa Nafarroako Foru Komunitateko datu orokorren gainetik dago.
Mankomunitateak urtero jasotzen dituen dirulaguntzak, biltzen dituen hondakin bereizi eta birziklatuen tonen arabera izanen da. Eta hauek Mankomunitateak  herrientzat erosten dituen materialetan eta egiten dituen kanpainetan itzultzen dira eta noski, zuzeneko eragina du eskualdeko biztanleen ongizatean eta ekonomian, eta, batez ere, gure ingurumenaren zaintzan eta mantentzean.

2022.URTEA

%

Bortzirietan bereizita bildutakoa

%

Bortzirietan nahasita bildutakoa

HONDAKIN MOTA TONAK / 2022
Errefusa 1894
Materia organikoa 526
Papera-kartoia 467
Konposta 440
Beira 373
Hondakin handiak (egurra, txatarra, plastikoak, etab.) 258
Ontziak 245
TEEH 67
Ehunak 37
Kimaketa hondarrak 25
Olioa 13
Hondakin bereziak 11
Pilak 1
4357

Sortzen dugun zaborra:

Kg/biztanle

2022. urtean

BORTZIRIAK

NAFARROA

Sortzen dugun zaborra:

Kg/biztanle

egunean

BORTZIRIAK

NAFARROA

Ontzi arinen bilketa

Ontzi arinak

Papera-kartoien bilketa

Papera-kartoia

Materia organikoaren bilketa edukiontzi marroian

Organikoa edukiontzia

Beira bilketa

Beira edukiontzia

Errefuxa bilketa

Errefusa edukiontzia

GARBIGUNEKO DATUAK

2020 2021 2022
Nahasita 54,950     18,40% 71,080     18,85% 66,140     16,02%
Birziklatua 243,652     81,60% 306,043     81,15% 346,755     83,98%
Guztira 298,602     100,00% 377,123     100,00% 412,895     100,00%

Hondakinen inbentarioa 2010-2022.

Fluxua: etxeko eta merkataritzako hondakinak

Logoak estatistikak