Loading 0%

Finantzaketa 2021eko Hondakinen Funtsa. Etxekoen urteko fluxutik dator

Hondakinei eta haien fiskalitateari buruzko 14/2018 Foru Legea indarrean sartu zenean, 20 euroko kanona ezarri zen, besteak beste, zabortegian uzten den etxeko hondakinen tona bakoitzeko. Kanon hori Hondakinen Mankomunitateek ordaindu behar dute hiru hilean behin.

Kanon horren bidez bildutako diruarekin, Nafarroako Gobernuko Landa Garapen eta Ingurumen Departamentuak Hondakinen Funtsa elikatzen du. Funts hori mankomunitateentzako diru-laguntzen deialdi bat egiteko erabiltzen da geroago.

Bortzirietako Mankomunitateak proiektu bat egin zuen eta diru-laguntza eskatu zuen 2021eko Hondakinen Funtsaren barruan. Etxez etxeko urteko fluxua, 2021ean egin diren hainbat ekintzatarako, hala nola materia organikoa gaika biltzeko edukiontzi marroia ezartzea eta haren kanpaina egiteko, ontzi-edukiontziak erosteko, kamioientzako flotak kudeatzeko programa bat abian jartzeko, prebentzio eta sentsibilizazio kanpainak egiteko, 2022ko egutegia egiteko, industrialdeetan hondakinak kudeatzeko diagnostikoa egiteko, etab.

Proiektu horietarako diru-laguntza % 100ekoa ere izan daiteke gastu arruntetarako, eta % 70ekoa inbertsioetarako, BEZik gabe. Aurten, Bortzirietako Mankomunitateak oso jarduera garrantzitsuak egin ditu, eta Nafarroako Gobernuak 132.467,23 euroko diru-laguntza onartu du jarduera horietarako.

Jarduera horien guztien eta kanonaren beraren helburua da kontzientziatzea prebentzioak zer garrantzi duen hondakinak sortzean, jatorrian bereiztean eta zabortegira bideratzen diren hondakinak gutxitzean.